Dimensiuni hartie

  • PDF


Dimensiunile standard de hartie folosite in Europa


dimensiune a5

Dimensiune A5 - 210mm-148mm

Suprafata A5 - 0,03 MP

dimensiune a4

Dimensiune A4 - 297mm-210mm

Suprafata A4 - 0,06 MP

dimensiune a3

Dimensiune A3 - 420mm-297mm

Suprafata A4 - 0,12 MP

dimensiune sra3

Dimensiune SRA3 - 450mm-320mm

Suprafata SRA3 - 0,14 MP

dimensiune a2

Dimensiune A2 - 594mm-420mm

Suprafata A2 - 0,25 MP

dimensiune a1

Dimensiune A1 - 841mm-594mm

Suprafata A1 - 0,5 MP

dimensiune a0

Dimensiune A0 - 1189mm-841mm

Suprafata A0 - 1 MP

dimensiune a0+

Dimensiune A0+ - 1219mm-914mm

Suprafata A0+ - 1,02 MP